זה-טוב-לדיירים

 • רקע
  מטרתה של תוכנית מתאר ארצית מספר 38 היא לעודד בעלי נכסים לחזק מבנים ישנים שאינם עמידים בפני רעידות אדמה. התכנית קובעת מסגרת תכנונית המאפשרת הוצאת היתרי בניה לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, ומעודדת את ביצוען על ידי מתן זכויות בניה לשם מימון החיזוק ותמריצים נוספים במסגרת חקיקה משלימה בתחומי המיסוי והמקרקעין.
  תמ"א 38 מעניקה לדיירים במבנים ישנים הזדמנות נדירה לשפר באופן משמעותי את איכות חייהם ולהעלות את ערך דירתם.

  מה בעלי הבתים מרוויחים מזה ?
  היזם מחזק, משפץ, משדרג את הבניין ומרחיב את דירות הדיירים בבניין על חשבונו, בתמורה לזכויות בנייה נוספות במבנה, כל זאת עפ”י תבנית מבנים מודרניים.
  הבניין שעובר עבודות תמ”א 38 עובר מהפך יסודי ומשמעותי שמשדרג אותו לאין ערוך, עד כדי כך שתתקשו לזהות את הבניין.
  התוצאה - הגדלת רווחת הדיירים והעלאת ערך הדירות ( כ- 20%-30% ע״פ הערכות שמאים ללא עלות כספית של הדיירים במבנים בהם שווי הדירות החדשות מאפשר מימון מלא של ההטבות).

  התוספות יבוצעו לפי אישור הועדה מקומית לתכנון ובניה ולפי שווים הכלכלי של הדירות החדשות.
  קווי הבניין להרחבת יחידות הדיור ייקבעו על פי תכנית מאושרת החלה על המקום. במידה וקווי
  הבניין המאושרים אינם מאפשרים את הרחבות הבנייה, תותר חריגה מקווי הבניין ובלבד שלא יקטנו עקב החריגה מ- 2 מ׳ לחזית ולצד ו- 3 מ׳ לאחור, בכפוף לסעיפים 15 ו- 16 לתמ״א 38.
  לאחר הבנת המצב התכנוני והמשפטי בחלקה וסקיצה ראשונית, ינוהל משא ומתן מהיר לגיבוש ההטבות שבהן יזכו הדיירים תמורת היתרי הבניה במבנה.

  אפשרויות תכנוניות
  החברה תציג לדיירים חלופות תכנון שונות לתוספות הבניה השונות ע״פ מתווה זה, החלופות יוכנו לאחר ביקור בכל הדירות ומדידות פנים וחוץ, והחלופה אשר תבחר ע״י רוב הדיירים והיזם תהווה נספח להסכם הסופי אשר מעגן את כל התנאים, הביטחונות, לוחות הזמנים והמפרט.
  חיזוק המבנה במסגרת האפשרית על פי הוראות תמ״א 38 יאפשר בנוסף לתוספות למבנה ולדירות, גם להביא לחידוש ורענון של הבניינים.
   
  התמורה ליזם
  בתמורה לכל הנ״ל היזם יקבל את זכויות הבניה על הגג ואם יש גם בקומת עמודים, וכל שיינתן על ידי העירייה במסגרת תמ״א 38. הרוב הדרוש לביצוע הפרויקט על פי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), הרוב המספיק לצורך ביצוע הפרויקט הוא שני שלישים מהדירות הקיימות אשר שני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם.

  יחד עם זאת, אין אנו בחברה מסתפקים ברוב האמור ויש לפעול ולשאוף לרוב גדול ככל שניתן. אנו עושים זאת תוך דיבור, הקשבה ורצון כן להבין את רצונות כל דייר. בפועל ניתן לקבל את הסכמת הסרבנים באמצעות הגשת תביעה למפקח על המקרקעין, המוסמך לאשר את הפרויקט בחוק התמ״א ולחייב את המיעוט הסרבן לחתום על כל מסמכי העסקה באמצעות עו״ד. וכבר יש תקדימים רבים לכך אף בפסיקות המחוזי ובית משפט עליון.

   
מעוניינים ליצור עמנו קשר ?
אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם